Committee

 • Bhavin Amin

  Bhavin Amin

  President

 • Arman Koladia

  Arman Koladia

  Vice President

 • Piyush Bhatt

  Piyush Bhatt

  Secretary

 • Rakesh Patel

  Rakesh Patel

  Treasurer

 • Hasmukh Navadia

  Hasmukh Navadia

  Joint Secretary

 • Hitarth Trivedi

  Hitarth Trivedi

  Joint Treasurer

 • Patel Shital

  Patel Shital

  Finanace Lead

 • Jaymin Kavaiya

  Jaymin Kavaiya

  Technology Lead

 • Rupal Chokshi

  Rupal Chokshi

  Joint Finance Lead

 • Naresh Chokshi

  Naresh Chokshi

  Finance Committee

 • Mansi Kothari

  Mansi Kothari

  Youth Forum Lead

 • Bela Shah

  Bela Shah

  Treasurer Committee

 • Ravi Thakkar

  Ravi Thakkar

  EC Member

 • Raj Chaudhari

  Raj Chaudhari

  EC Member

 • Kamlesh Shukla

  Kamlesh Shukla

  EC Member

 • Harsha Gandhi

  Harsha Gandhi

  EC Member

 • Jay Mehta

  Jay Mehta

  EC Member

 • Shailesh Patel

  Shailesh Patel

  EC Member

 • Rajesh Patel

  Rajesh Patel

  EC Member

 • Sachin Mehta

  Sachin Mehta

  EC Member

 • Mansi Taylor

  Mansi Taylor

  EC Member

 • Pradip Amin

  Pradip Amin

  EC Member

 • Parv Borikar

  Parv Borikar

  EC Member

 • Nirav Desai

  Nirav Desai

  EC Member

 • Kiran Parekh

  Kiran Parekh

  Chief Trustee

 • Ramanbhai Patel

  Ramanbhai Patel

  Trustee

 • Sudhir Parikh

  Sudhir Parikh

  Trustee

 • Upendra Vora

  Upendra Vora

  Trustee

 • Nishendu Vasavada

  Nishendu Vasavada

  Trustee

 • Harivadan Shah

  Harivadan Shah

  Trustee

 • Atman Raval

  Atman Raval

  Trustee

 • Gaurang Pandya

  Gaurang Pandya

  Trustee

 • Saunak Desai

  Saunak Desai

  Trustee

 • Jigish Shah

  Jigish Shah

  EC Member

 • Hemal Doshi

  Hemal Doshi

  Transition Trustee